start

Design E. Lehrgrafven

Träbildhuggeri och ytbehandling

"... Jag fick helt enkelt

upp ögonen för möbelhantverket."

Träbildhuggeri

Från verkstaden

Foto: SLA

Specialarbeten

Copyright Design E. Lehrgrafven @ All Rights Reserved